Piotr Gomułkiewicz - strona autorska

(na razie jej namiastka)

Praca naukowa

Poniższe opracowania i materiały są efektem mojej krótkiej (zakończonej po obronie pracy doktorskiej - czyli dawno temu) pracy naukowej.


Mniejsze zło,
władze wobec działań opozycyjnych we Wrocławiu
w okresie stanu wojennego.
(pdf) »

Opracowanie udostępnione na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-ND 4.0)
»

Wyżej udostępniona praca niemal dokładnie odpowiada zawartości, wydanej swego czasu przez PWN, książki pod tym tytułem. Jest ona umniejszona jedynie o parę indeksów i spisów, w stosunku do papierowego oryginału. Może też zawierać kilka drobnych różnic stylistycznych.


Opracowania udostępnione na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-SA 4.0)
»

Powyższe zestawienia były aneksami do pracy doktorskiej - ze względu na swoją objętość i charakter nie zostały dołączone do publikacji książkowej.